fbpx
Skip to main content

GDPR

Hvad er GDPR, og hvad går det ud på? Få styr på GDPR på din tandklinik og lev op til reglerne.

Læs mere om

System om GDPR til tandlæger

Hvad er GDPR og hvad dækker det?

I år 2016 blev reglerne for GDPR (General Data Protection Regulation) introduceret med den hensigt at beskytte data og personfølsomme oplysninger. Hensigten med lovgivningen er at sikre databeskyttelse som en fundamental rettighed.

Derfor er klinikkerne pålagt at sikre, at de bliver GDPR-compliant. (GDPR Compliance). Dette vil kort sagt sige, at de skal sikre, at der ikke indsamles personfølsomme oplysninger eller data, der er irrelevant for den opgave, som klinikken har i forhold til sine patienter og medarbejdere. Klinikken skal sikre dette via gode processer og god dataskik i hverdagen, så data eller personfølsomme oplysninger ikke opbevares eller videregives uden accept.

GDPR ikon

GDPR på tandklinikker

For tandklinikker skal man være særligt opmærksom på, at GDPR-lovgivningen på nogle måder kan anses som værende i konflikt med journalbekendtgørelsen. Journalbekendtgørelsen beskriver nemlig, at klinikken er forpligtet til at gemme oplysninger om behandlinger i en vis årrække, og dermed må data ikke slettes, før det er tilladt ifølge bekendtgørelsen.

Der er mange eksempler på, hvad der anses som personfølsomme oplysninger. Ifølge Datatilsynet er personoplysninger enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person. Dette gælder også selvom personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Nogle eksempler på personfølsomme oplysninger er cpr-numre, helbredsoplysninger, politisk overbevisning mv.

Hvis en klinik skal være GDPR-compliant, kræver det, at klinikken blandt andet aktivt tager stilling til at der ikke indsamles og behandles data, som ikke er relevante eller tilstrækkelige for den opgave klinikken har i forhold til sine patienter og medarbejdere.

Complianter system til tandlæger

Få styr på GDPR med Complianter

I Complianters system har vi udarbejdet et afsnit om håndtering af GDPR, så I nemt bliver guidet igennem reglerne og retningslinjerne. Alle klinikker er forskellige, men GDPR gør sig gældende for alle og på de samme områder. Vi hjælper jer med at få GDPR overholdelse integreret i jeres daglige drift på klinikken.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer, må I endelig henvende jer.