Complianter system opsætning på klinik

Vi sikrer, at DIN TANDKLINIK lever op til SIT COMPLIANCE-ANSVAR

Vores dedikerede team arbejder hver dag for at hjælpe tandlæger, tandplejere og klinikejere med at overholde de regler, der er gældende for tandklinikkerne i Danmark.

Hvem er Complianter – og hvad tilbyder vi?

Tandklinikker skal leve op til et stigende antal regler. Der skal udføres kontroller indenfor en vifte af områder og der skal ligge dokumentation på at disse kontroller er udført. Derudover skal arbejdsgange og procedurer beskrives. Disse områder er i fokus, hvis man bliver udtaget til tilsyn. Det kan føles som et stort og uoverskueligt arbejde at honorere disse krav.

Complianter har i samarbejde med en række tandklinikker skabt et system, der hjælper med at løse disse udfordringer og lette den daglige arbejdsgang på klinikken.

Med Complianter får du et individuelt tilpasset site med overblik over gældende love og regler. Det etableres et setup med klinikkens arbejdsgange og logbøger, der sikrer, at alle kontroller og opgaver udføres – og kan dokumenteres.

Derudover holder Complianter dig opdateret på lovgivningen og er gerne ved din side ved tilsyn.

Hverdagen med Complianter

 • Lever op til klinikkens compliance-ansvar
 • Overblik over gældende love og regler
 • Digitale logbøger sikrer dokumentation
 • Forberedt til tilsynsbesøg
 • Arbejdsgange sikrer at alle lovpligtige processer/kontroller udføres
 • Enkelte arbejdsgange så ansvar er uddelegeret
 • Eget site – tilpasset til jeres klinik
 • God samvittighed i forhold til efterlevelse af regler
 • Mere tid til patienterne
 • Opdatering ved lovændringer
 • Adgang til systemsupport

Dette hjælper vi med

Vores unikke system giver klinikken et system, som sikrer, at tandklinikken får beskrevet alt det, der skal være på plads inden for emner som: GDPR, arbejdsmiljø, APV/arbejdspladsvurdering, kemisk APV, NIR/hygiejneregler, IT-sikkerhed, håndtering af røntgen, uddelegering af ansvar samt beredskabsplaner ved brand, røveri og lignende. 

Systemet har en integreret kalenderfunktion, der sikrer, at arbejdsopgaverne udføres og klinikken ikke pludselig overser en opgave, som burde have været løst.

Systemet er opbygget med logbogsfunktioner, hvormed alt dokumentation vil være på plads til relevante myndigheder.

Hvad kan Complianter give dig?

Vi gør vores ypperste for, at du kan være tandlæge i så meget af din arbejdstid som muligt. Der er for mange klinikejere, der bruger alt for mange timer på at sætte sig ind i regler og finde ud af, hvordan disse implementeres i klinikken og den daglige arbejdsgang. Complianter kan sikre, at opgaver kan uddelegeres på klinikken, personalet imellem, mens du bevarer overblikket og får mere tid til patienter og ledelse.

Når nye regler bliver introduceret i branchen, kan vi hjælpe med at få disse afklaret og implementerer.

Opnå dette

 • Vær tandlæge, når du er tandlæge
 • Hold fri, når du har fri
 • Uddeleger nemt og hurtigt opgaver
 • Overblik over dine og dine medarbejderes gøremål
 • Hav god samvittighed over klinikkens sikkerhed

Hvad siger vores medlemmer?

Et udpluk af vores glade kunder.

Pernille Monberg

Klinikejer, Bagsværd Tandlægeklinik

Complianters platform sikrer at vores ansvar overfor myndighederne er på plads og gør hverdagens administration nemmere for alle på klinikken.

Anne Palgaard

Ejer af Holte Tandklinik

Complianter har hjulpet os til at sikre, at vi kan bruge markant mere tid på patienterne end på det administrative arbejde på klinikken.

Hans Alfred Beck Juel Jensen

Klinikejer, Falkoner og Nørreport Tandlægerne

Complianter har virkelig formået at gøre den daglige drift på klinikken langt lettere. Vores administrative arbejde er ikke længere så stor en byrde.

Hvor kom idéen fra?

Som ægtefælle til en tandlæge og klinikejer har jeg fået et godt indblik i hverdagen i en tandklinik. Det var her fik jeg øjnene op for de mange udfordringer, der kunne forekomme i den daglige drift, hvilket gav os blod på tanden til at skabe Complianter. 

Det var helt tydeligt, at alt for mange timer gik med administration af klinikken i stedet for at være til stede for patienterne eller for klinikkens medarbejdere. Problemet er ligeledes blevet større over de sidste år, da mængden af regler, der skal følges og dokumenteres, er steget markant. Dette er også tilfældet for mange andre brancher, men særligt for sundhedsbranchen er vi i berøring med mange forskellige love og regelsæt og mange forskellige tilsynsmyndigheder. 

Derfor gik vi i gang med at skabe Complianter, så der kan frigives tid til det, som de fleste i sundhedssektoren synes er sjovest – patienterne. Complianter har skabt et brugervenligt it-system, der samler den daglige drift og de dertilhørende processer, kontroller og relevant lovgivning på ét sted. Alt dette for at lette den administrative byrde og på den måde frigøre tid til det klinikejeren. 

Complianter er fra starten skabt med en ligevægt mellem IT-udvikling og fokus på brugervenlighed. Vi har trukket så meget kompleksitet som muligt ud af emnerne, så alle medarbejdere på klinikken har en mulighed for at bidrage til klinikkens administration og drift. 

For at sikre, at vi rammer så rigtigt som muligt med vores udvikling, indgik vi meget tidligt aftaler med flere pilot-klinikker, så vi kunne få feedback og ønsker fra rigtige brugere. Det er et stort mål for os, at kontinuerligt tilpasse systemet, så det bliver så understøttende for klinikkernes hverdag som muligt.