fbpx
Skip to main content

Funktioner

Complianter-systemet rummer funktioner, som hjælper klinikken med at leve op til regler og bekendtgørelser.

Registrering af arbejdstid

EU vedtog i 2003 et arbejdstidsdirektiv (Working Time Directive – WTD) med det formål at sikre medarbejdernes arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed. Det kan du læse mere om her.

Derfor har vi udviklet en simpel løsning hos Complianter, hvormed du lever op til den nye lovgivning uden at skulle ”Stemple ind og stemple ud” hver dag.

Vi har gjort det så simpelt som muligt, men sikrer stadig, at klinikkerne kan registrere i et system, som er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. 

Vores løsning giver dig mulighed for:

 1. At registrere en arbejdsplan for hver enkelt medarbejder.
 2. At lade medarbejderne registrere afspadsering og overarbejde.
 3. At bevare overblikket via et arbejdsgivermodul.
 4. At dokumentere, at medarbejderne ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit.
 5. At opbevare data i 5 år som påkrævet.

Kemiliste

Vi inkluderer en inventarliste, som kan bruges til at holde styr på klinikkens kemiske produkter samt medicinbeholdning.

På denne liste kan du udfylde detaljerne om, hvordan I skal beskytte jer, når I håndterer kemi, samt hvad I skal gøre, hvis der sker et uheld. I kan uploade sikkerhedsdatablade samt registrere udløbsdatoer på produkterne, så I ikke kommer til at anvende gamle produkter.

Med kemilisten kan du:

 1. Skabe et overblik via lagerlisten.
 2. Tilføje en udløbsdato – hvis du har lyst.
 3. Uploade sikkerhedsdatabladene, så de altid er ved hånden.
 4. Få en påmindelse i kalenderen, når produktet er ved at udløbe.
 5. Gøre det let for alle at se, hvordan de skal beskytte sig ved håndtering af produktet.

Medicinliste

Langt de fleste tandklinikker udskriver recepter via FMK og har således ikke noget særligt medicin liggende på klinikken. Især ikke, hvis der er et apotek i nærheden.

Der kan dog være medicin, som det giver mening at opbevare i forhold til de behandlinger, der foretages på klinikken, eller som led i et akutberedskab. Dette kan eksempelvis være adrenalin i form af en EPI-pen. Vores medicinliste hjælper klinikken med at holde styr på beholdningen og er med til at sikre, at medicin, der nærmer sig udløb, ikke bliver anvendt.

Med medicinlisten kan du:

 1. Skabe et overblik via lagerlisten.
 2. Tilføje en udløbsdato – hvis du har lyst.
 3. Holde styr på den temperatur, præparatet skal opbevares ved.
 4. Få en påmindelse i kalenderen, når produktet er ved at udløbe.

Hånd- og vinkelstykker

Der anvendes mange forskellige tekniske apparater på en tandklinik, og det gælder i særlig grad hånd- og vinkelstykker. Derfor kan det være svært for klinikkerne at holde styr på, hvilke hånd- og vinkelstykker der er sendt til reparation, hvor mange gange de er repareret mv.

Det har vi i samarbejde med vores medlemsklinikker udviklet en løsning på, hvormed man holder overblik og også sparer tid og penge.

Med hånd- og vinkelstykker kan du:

 1. Registrere klinikkens hånd- og vinkelstykker i systemet.
 2. Markere det enkelte hånd- og vinkelstykke, når det sendes til service, og få en påmindelse, hvis det ikke er kommet retur.
 3. Føre notater så I på klinikken altid kan se, hvilke reparationer der er foretaget.
 4. Uploade kvitteringer på køb og servicering.

Før logbog over hændelser

Logbogsfunktionen er en gennemgående del af Complianter-systemet, som sikrer at vigtige kontroller og hændelser noteres løbende. Dette gælder bl.a. på NIR- og røntgen området, f.eks. ved stik- og skæreskader, arbejdsskader og UTH samt kontroller, både for røntgen og NIR. Dette er en nødvendighed i forhold til lovgivningen og skal derfor kunne fremvises i tilfælde af tilsynsbesøg. Med logbogsfunktionen kan du nemt og hurtigt se tilbage i tiden og få overblik over tidligere udførte kontroller og hændelser med tilhørende notater og andre nødvendige anmærkninger.

Med logbog kan du:

 1. Før logbog over udførte kontroller, hændelser og opgaver
 2. Altid overblik over udførte kontroller, hændelser og opgaver
 3. Tryghed omkring dokumentation i tilfælde af tilsyn

Download skabeloner

Systemet er udrustet med en masse skabeloner til de forskellige lister, kontroller eller andre gøremål, der skal oprettes eller udføres i den daglige drift på klinikken. Dette kan f.eks. være APV tjekliste, røntgen audit, journal audit eller på andre områder under arbejdsmiljø og røntgen. Alle skabeloner er udformet i henhold til de love og regler, der gør sig gældende på de forskellige områder. I kan på denne måde effektivisere driften og spare tid og kræfter på at lave disse fra bunden og samtidig sikre at I overholder lovgivningen.

Med skabeloner kan du:

 1. Download og få glæde af Complianters skabeloner til forskellige områder
 2. Spar tid ift. selv at finde eller udarbejde skabeloner
 3. Bliv guidet så jeres tilgang sker i tråd med lovgivningen

Overblik over røntgen udstyr

I Complianter-systemet kan I skabe den påkrævede liste over klinikkens røntgen-udstyr. Alle rum, hvor der findes røntgenudstyr oprettes. For hvert rum indkodes rummets udstyr med mærke, serienummer, kV samt alle tilhørende kontroller.

Det er derudover muligt at uploade vigtige dokumenter, såsom lokalegodkendelse eller kvitteringer for eksempelvis statuskontrol eller eftersyn.

Vores løsning giver dig mulighed for:

 1. Opret en detaljeret liste over klinikkens røntgenudstyr ift. placering (rum)
 2. Hold overblik over al information og kontroller på klinikkens røntgenudstyr
 3. Upload vigtige dokumenter/dokumentation vedr. røntgenudstyret

Delegationer og vejledninger

I Complianter-systemet kan du oprette instrukser ved uddelegering – skriv med egne ord eller brug de skabeloner, vi har gjort tilgængelige. Derudover kan du også oprette vejledninger til klinikkens daglige drift.

Vi sørger for at holde egentlige instruktioner for delegation af opgaver i overensstemmelse med autorisationsloven adskilt fra vejledninger på opgaver. Årsagen til dette er, at der er en række vigtige formaliakrav, når vi taler om instrukser – hvorimod der er helt frie hænder for beskrivelser af arbejdsprocesser og arbejdsgange på klinikken.

Udover dette er der integreret et ekstra tjek i systemets VAT-kontroller, som sikrer, at instruktionerne opdateres.

Med delegationer og vejledninger kan du:

 1. Opret instrukser ved uddelegering – benyt Complianters skabeloner og tilpas eventuelt disse efter behov
 2. Opret interne vejledninger og arbejdsbeskrivelser
 3. Tilføj husker i kalenderen for revidering af de enkelte instrukser
 4. Tilføj evt. opgaver til kalenderen – med link direkte til vejledning/arbejdsbeskrivelse
 5. Tilgå PDF af hver enkelt instruks, vejledning eller arbejdsbeskrivelse

Opret og download beredskabsplaner

Virksomheden skal have en beredskabsplan, der sikrer hurtig og effektiv handling fra alle på klinikken i kritiske situationer, såsom brand, røveri eller vold og trusler.
Med Complianter-systemet har vi skabt en række beredskabsplaner for jer og kommer med forslag til indholdet. Disse beredskabsplaner er også mulige at downloade direkte fra systemet, så de kan hænges op i klinikken.

Med beredskabsplaner kan du:

 1. Tilret Complianter systemets beredskabsplaner ift. netop din klink
 2. Download egne beredskabsplaner, klar til print.

Tilknyt ansvarlig

Systemet indeholder forskellige kapitler, der dækker de områder som Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Datatilsynet interesserer sig for.

For hver kategori samt underemnerne har du på relevante områder mulighed for at tilknytte primære og sekundære ansvarlige for området.
Ved tilknytning af ansvarlige fremgår Complianters forslag til beskrivelse af de opgaver, som man som ansvarlig står for. Du kan naturligvis tilpasse teksten efter behov. Husker med ønskede intervaller oprettes i kalenderen.

På denne måde kan der nemt uddelegeres opgaver til personalet, husker ligger i kalenderen og der er overblik over om opgaverne udføres inden deadline.

Vores løsning giver dig mulighed for:

 1. Uddeleger ved at tilknytte primære og sekundære ansvarlige på alle vigtige områder
 2. Kalenderen sikrer udførelse i rette tid – og med guide til hvad ansvaret indebærer
 3. Godt overblik over opgaver og mulighed for at hjælpe hinanden
 4. Liste med markering, der viser hvis noget er over deadline

Upload af dokumenter

Et andet tiltag Complianter har implementeret i systemet for at digitalisere den daglige drift er “upload af dokumenter”. Det er derfor muligt at uploade filer, billeder, eller andet, diverse steder i systemet, hvor der er brug for at gemme dokumentation, filer, illustrationer eller andet. På den måde undgås mapper, filer på drev og diverse lapper rundt omkring på klinikken.

Dokumenterne kan noteres med kategori, navn og dato. Listerne indeholder en sorteringsmulighed, hvilket gør, at du altid nemt kan finde det, du leder efter.

Med upload af dokumenter kan du:

 1. Upload dine dokumenter i systemet på de forskellige områder
 2. Tilret evt. dato og navn – og tilføj kategori, hvis du ønsker det
 3. Sortér nemt mellem dokumenterne i listen

Kalender

En vigtig del af Complianter-systemet er kalenderfunktionen, som forbinder lovgivning, regler, opgaver og kontroller sammen med den daglige drift af klinikken. I kalenderen er det muligt at se opgaver og kontroller uge for uge. Se kun egne opgaver eller tilføj alle eller enkelte kollegers kalender. Nye opgaverne kan løbende oprettes og alle opgaver kan redigeres, hvis ændringer skulle opstå. I får dermed et uendeligt årshjul, hvor opgaver oprettes på uge, måned eller år. Der kan dog også oprettes enkeltstående huskere, opgaver med slutdato samt private opgaver.

Løses opgaver ikke inden deadline, så vises alert og de kommer de på en liste, så der skabes let tilgængeligt overblik over udestående, der skal løses. Derudover kan alt der godkendes i kalenderen fremsøges efterfølgende.

Med kalender kan du:

 1. Få et uendeligt årshjul i Complianters kalenderfunktion
 2. Opgaver med relation til love/regler har link til der, hvor emnet er beskrevet i systemet
 3. Tilføj let flere opgaver løbende og tilret let ved ændring af den/de ansvarlige
 4. Godt overblik over opgavernes status ift. udførelse, godkendelse og deadlines.
 5. Vælg om du vil se egen kalender eller kalender for flere/alle på klinikken

Bruger-roller / adgangsrettigheder i systemet

I Complianter-systemet har vi defineret forskellige bruger-roller. Disse kan tildeles hver enkelt medarbejder alt efter, hvad du som klinikejer ønsker, at medarbejderen skal have adgang til at se og/eller administrere. For at sikre fuld fleksibilitet kan du derudover for hver enkelt medarbejder ”finjustere” den enkeltes adgangsrettigheder, hvis du ønsker at tilføje eller fjerne specifikke adgange. Det giver tryghed for dig og for den enkelte, at adgang stemmer overens med de behov, der er i forhold til de ansvarsområder og opgaver, der skal udføres.

Datatilsynet forventer også, at man via en forsvarlig tilgang til roller/adgangsrettigheder er med til at beskytte tilgang til eksempelvis personoplysninger.

Med bruger-roller kan du:

 1. Opret medarbejderne i systemet – og tildel relevant rolle
 2. Tilpas hver enkelt medarbejders “adgangsrettigheder” efter behov
 3. Beskyt dermed klinikkens filer, logbøger og personoplysninger
 4. Skab tryghed ved at adgang passer med hver enkelt behov