fbpx
Skip to main content

Medicinhåndtering

Når medicin håndteres udenfor sygehusene, er der en række regler, som skal overholdes. Det kræver viden om og retningslinjer for, hvordan medicin håndteres, dispenseres og administreres i dagligdagen.

Læs mere om

System om Medicinhåndtering til tandlæger
Complianter system til tandlæger

Medicinhåndtering lovgivning

Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) har fastsat en række regler, som skal overholdes, når der håndteres medicin uden for sygehusene: Medicinhåndtering – Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk).

I Complianter-systemet har vi valgt at fokusere på de områder, der skal være opfyldt for at håndtere, dispensere og administrere medicin korrekt.

Medicinhåndtering ikon

Korrekt medicinhåndtering

Når medicin skal håndteres på tandklinikken, er der en del punkter at holde styr på:

  • Krav om noter i journal og FMG ift. ordinering
  • Proces og regler for modtagelse af medicin på klinikken
  • Dispensering og udlevering skal ske efter specifikke regler
  • Regler for håndkøbsmedicin
  • Opbevaring og bortskaffelse af medicin
  • Overblik over medicin på klinikken samt holdbarhed på hvert enkelt produkt
  • Risikosituationslægemidler og risikosituationer
  • Håndtering af utilsigtede hændelse

Ud over dette skal der være en skriftlig instruks for, hvordan medicinhåndtering i praksis skal foregå på klinikken. Ledelsen har ansvaret for, at personalet har de rette kompetencer i forhold til medicinhåndtering samt at personalet kender, forstår og anvender den skriftlige instruks. Generelt skal arbejdsgangene samt rolle- og ansvarsfordelingen omkring medicinering være sikre og forståelige.

Complianter system på PC

Et område med særligt fokus

Når medicin skal dispenseres og/eller udleveres i tandklinikken, skal det ske efter specifikke regler. Vi har opstillet en tjekliste med udvalgte fokuspunkter.
Det skal blandt andet kontrolleres, at lægemidlets navn, styrke/koncentration, form (fx depotpræparat) og dosis, samt det tidspunkt, hvor medicinen skal gives, står på det medicinglas eller anden beholder, medicinen dispenseres fra.

Et andet punkt er når der skal dispenseres pn-medicin (medicin der tages efter behov). Her skal medicinen være ophældt i ordinerede enkeltdoser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for dispensering og medicinens udløbsdato.

 

Hvad kan Complianter hjælpe med?

Vores system kan hjælpe med at give et overskueligt overblik over de regler, der gælder omkring håndtering af medicin. Desuden bliver instruks for medicinhåndtering samt den aftalte tilgang på klinikken synlig og velbeskrevet.

I systemet føres også logbog over utilsigtede hændelser og medicinlisten kan integreres med kalenderen, så det sikres, at produkter hvor sidste holdbarhedsdato nås, bliver bortskaffet rettidigt.