fbpx
Skip to main content

Personalehåndbog

Der er mange forhold, der er gode at få nedfældet i en personalehåndbog. En præcis håndbog sikrer, at alle parter kender spillereglerne for klinikken.

Læs mere om

System om Personalehåndbog til tandlæger
Complianter system på PC

Klinikkens personalehåndbog og Complianters support

For alle virksomheder gælder det, at det bedste arbejdsmiljø sikres, når alle kender rammerne for det arbejde, der skal udføres. Når rammerne er kendte og nedfældet på skrift undgås misforståelser. Dette omtales ofte som en personalehåndbog eller en personalepolitik.

Hos Complianter guider vi klinikken igennem en lang række emner, som kan være gode at få nedfældet på skrift. Vi har forslag til beskrivelserne, men det hele tilpasses den enkelte kliniks behov. Derfor kan du gennem Complianter få en personalehåndbog til tandklinikken.

Vores oplevelse er generelt, at der er mange flere områder, der i dag med fordel kan beskrives i en personalehåndbog, da kompleksiteten af regler, overenskomster og vejledninger er steget markant over årene.

Personalehåndbog ikon
Complianter hos tandlæge

Her er nogle eksempler, vi vil anbefale at få beskrevet

  • Hvordan håndteres sociale konflikter
  • Alkoholpolitik på klinikkens adresse
  • Politik ift. håndtering af vold og trusler
  • Håndtering af krænkende adfærd
  • Brug af mobiltelefon i arbejdstiden
  • Regler for fastlæggelse af ferie
  • Personalegoder
  • Whistleblower-ordning
  • Loyalitet- og tavshedsforpligtelse
  • Mødetid, overarbejde, lukkedage

Når vi arbejder med tandlæger og tandklinikker, oplever vi generelt, at intentionen om at beskrive rammerne for arbejdet er rigtigt god. Tandklinikkerne ønsker i høj grad at sikre et godt arbejdsmiljø for alle ansatte på klinikkerne. Vi må dog også sige, at det kan være komplekst at skabe en personalehåndbog, der både lever op til intentionen fra klinikejeren og er formuleret, så den også lever op til intentionen fra overenskomster, arbejdsmiljølovgivning mv.

Complianters system sikrer ikke blot, at personalehåndbogen eller personalepolitikken skabes, men vi understøtter også, at den tilpasses, når nye afgørelser eller aftaler indgås.