fbpx
Skip to main content

VAT

Det overordnede ansvar for den samlede sundhedsfaglige virksomhed på en privat tandklinik skal være hos den virksomhedsansvarlige tandlæge.

Læs mere om

System om VAT til tandlæger
Complianter hos tandlæge

Er det lovpligtigt at have en Virksomhedsansvarlig Tandlæge?

For hovedparten af tandklinikkerne er det påkrævet, at der er udnævnt en Virksomhedsansvarlig Tandlæge (VAT). Valget af VAT’en skal sendes ind til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er dog visse undtagelser, hvor det ikke er nødvendigt at udnævne en VAT-ansvarlig. Dette kan eksempelvis være, hvis en tandlæge driver sin egen klinik og er eneste behandler. Der er også visse selskabskonstruktioner, hvor det ikke er nødvendigt at udnævne en VAT.

Hensigten med udnævnelsen af en VAT er, at der etableres en entydig sundhedsfaglig ledelse med et overordnet ansvar for patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde på behandlingsstedet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke tilsidesætter den enkelte behandlers selvstændige ansvar. Derfor skal udnævnelsen af en VAT ses som et ekstra sikkerhedslag – til glæde for patienterne.

VAT ikon
Complianter system på PC

VAT-rollen

Det er ikke alle, som kan udnævnes som VAT. Det kræver blandt andet:

  • VAT’en skal have opnået ret til selvstændigt virke som tandlæge.
  • VAT’en skal have en relevant uddannelse ift. klinikkens virkeområde.
  • VAT’en må ikke være underlagt tilsynssanktioner.

Samtidig skal VAT’en i et vist omfang være til rådighed og have sin faste gang på klinikken.

Hvad forventes der af den virksomhedsansvarlige tandlæge

Da den Virksomhedsansvarlige Tandlæge skal sikre, at det sundsfaglige arbejde er på plads på klinikken, bør vedkommende oparbejde et fast kontrolmiljø, så de relevante områder bliver tjekket med jævne mellemrum. Faste rutiner sikrer, at der ikke er noget, der bliver overset.

VAT’en skal påse, at klinikken udfører den sundhedsfaglige virksomhed i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der er fastsat i lovgivningen for en sundhedsfaglig virksomhed. Det betyder blandt andet, at VAT’en skal overvære behandlinger hos andre behandlere i klinikken samt kontrollere kvaliteten af de patientjournaler, der føres.

Om os - vores historie Complianter

Hvad kan Complianter hjælpe med?

Vi kan naturligvis ikke påtage os ansvaret fra den virksomhedsansvarlige tandlæge. Det fulde ansvar ligger hos den enkelte behandler og VAT’en. Men vi kan bestemt gøre dette arbejde markant lettere via vores unikke system.

Vi har oparbejdet en række foreslåede kontrolområder, som kommer frem i VAT’ens kalender med de intervaller, som I vurderer er relevante for netop jer.

Hvis du vil høre mere eller have systemet demonstreret, må du endelig henvende dig.