Tandlæge i dårligt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø på en tandklinik

Et godt arbejdsmiljø sikrer glade medarbejdere. Det skaber en god hverdag, hvor alle kender de rammer, der skal arbejdes indenfor.

Et godt arbejdsmiljø hos tandlæger

Et godt arbejdsmiljø hos tandlægerne kan være nøglen til at sikre gode oplevelser for patienterne i tandklinikken. Generelt kan man sige, at hvis medarbejderne har det godt og har et godt arbejdsmiljø, så kan patienterne mærke det og hele oplevelsen af at være til tandlæge løftes. Et struktureret og bevidst arbejde med arbejdsmiljøet kan sikre, at mulige problemer tages i opløbet og ikke resulteret i konflikter.

Men hvordan sikrer du, at det ikke blot er en fornemmelse, at I har et godt arbejdsmiljø? Og hvordan sikrer du, at din måde at have en dialog omkring arbejdsmiljøet på klinikken både skaber værdi, men også lever op til reglerne fra arbejdstilsynet?

Lovgivning om arbejdsmiljø

Loven siger, at der skal afholdes et årligt arbejdsmiljømøde på virksomheden, hvor der er en dialog mellem medarbejderne og ledelsen. Hvis klinikken har færre end 10 medarbejdere, skal dette ske mellem ledelse og medarbejdere direkte. Hvis klinikken har 10 medarbejdere eller mere, kan medarbejderne udnævne en arbejdsmiljørepræsentant, som så deltager.

Når det årlige arbejdsmiljømøde afholdes, skal det dokumenteres. Det er nemlig ikke nok at afholde mødet, og få en god, positiv dialog. Der er en række punkter, der skal dokumenteres. Dette skal blandt andet være dialogen på mødet, de aftalte handlingsplaner samt de konklusioner, der måtte være kommet på mødet. Det er vigtigt, at der følges op på handlingsplanerne efterfølgende, hvorfor man med fordel kan udpege en som ansvarlig for at følge op på de aftalte punkter.

Når arbejdstilsynet kommer på besøg, er dette som oftest et varslet besøg. Det betyder, at tandklinikken får en besked om, at arbejdstilsynet vil komme på besøg indenfor en vis periode. Det betyder dog ikke, at de altid vil give et varsel. Arbejdstilsynet har også ret til at komme uanmeldt, hvis de mener dette giver dem den bedste forudsætning for at vurdere et muligt problem.

Hvordan kan Complianter hjælp din tandklinik?

Vi kan i Complianters system hjælpe dig med at strukturere denne dialog og dokumentation, hvormed opgaven bliver markant mere overskuelig, og det bliver let for dig at sikre dialogen. Vores system kan sikre, at du får samlet alle de relevante emner i forhold til arbejdsmiljøet – en arbejdsmiljøhåndbog om man vil.

Vi er ikke certificerede arbejdsmiljøkonsulenter, så hvis klinikken har brug for en helt specifik rådgivning omkring arbejdsmiljøet samt hjælp til at facilitere det, så skal I have fat i en certificeret ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Men vi kan hjælpe klinikken med overblik, dokumentation samt give inspiration til, hvordan møderne kan afholdes på en god måde.