NIR for tandklinikker

Reglerne for NIR for tandklinikker blev præciseret i 2019, og igennem Covid-19 pandemien har de fået et helt særligt fokus.

Det er ikke nyt for en tandklinik at sikre, at klinikken drives ud fra en filosofi om god hygiejne og gode processer. Det har altid været en integreret del af uddannelsen til tandlæge, tandplejer, klinikassistent mv. at sikre den gode hygiejne og et godt sundhedsfagligt miljø for både medarbejdere og patienter.

I år 2019 blev de Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) lanceret. Disse retningslinjer beskriver, hvilke punkter klinikkerne som minimum skal have styr på for at leve op til NIR-reglerne.

Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvordan klinikken skal håndtere:

 • Håndhygiejne
 • Personlige værnemidler
 • Vask af kliniktøj
 • Vedligeholdelse af apparater og maskiner
 • Tilbud om vaccination af medarbejderne
 • Stik- og skæreskader
 • Rengøring af lokaler og udstyr samt desinfektion
 • Sterilisering og opbevaring af instrumenter
 • Håndtering af affald
 • Test af vandkvalitet
 • Udluftning

Dette er et af de mest omfangsrige regelsæt, som tandklinikken skal overholde – og de seneste år med Corona / Covid-19 har reglerne i særdeleshed skulle stå sin test.

Retningslinjerne giver rigtig god mening i forhold til at sikre et godt sundhedsfagligt miljø for både patienterne og medarbejderne på klinikken. Samtidig kan vi roligt sige, at vi generelt ser klinikkerne gøre det ypperste for netop at sikre den gode hygiejne.

Let den administrative byrde

Hos Complianter guider vores unikke system klinikken igennem reglerne, hvormed I får lettet den administrative byrde, som det kan være at leve op til retningslinjerne – og løbende dokumentere dette. Vi hjælper klinikken med at dokumentere, hvordan I lever op til reglerne, så alle klinikkens medarbejdere kan være med og bidrage til klinikkens arbejde.

Vi blander os ikke i, hvilke værnemidler I bruger, men vi kan guide jer og lette den administrative byrde.