fbpx
Skip to main content

Tilsynsbesøg

En række myndigheder og organisationer kan enten komme på besøg på klinikken eller anmode jer om at indsende dokumentation for, at I lever op til de gældende regler.

Læs mere om

System om Tilsynsbesøg til tandlæger
Etableringen af en personalehåndbog

Hvilke myndigheder kan komme på tilsynsbesøg?

Det er flere forskellige myndigheder, som fører tilsyn med tandklinikkerne og tandlægerne i Danmark. Alle har til hensigt at sikre, at klinikken drives ansvarligt ud fra et perspektiv om at beskytte medarbejdere og patienter.

De myndigheder, som klinikkerne kan få besøg af, er:

  • Styrelsen for patientsikkerhed
  • Sundhedsstyrelsen – Strålebeskyttelse
  • Arbejdstilsynet
  • Datatilsynet
  • Brandmyndighederne
  • Skat
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Regionerne
  • Lægemiddelstyrelsen
Tilsynsbesøg ikon
Tandlæge bruger Complianters IT-system

Mere om de forskellige tilsyn

Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) fører tilsyn med alle sundhedsfaglige emner. Det kan være håndtering af hygiejnen på klinikken. Det kan være hvordan klinikken håndterer medicin, journaler uddelegering af instrukser mv.

Sundhedsstyrelsen – Strålebeskyttelse har ansvaret for at føre tilsyn med håndteringen af røntgen.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med mere end blot arbejdsmiljøet. De fører også tilsyn med, om klinikken har de rette beredskabsplaner udfærdiget, og om klinikkens medarbejdere er bekendt med disse. Det er også arbejdstilsynet, der fører tilsyn med håndteringen af kemiske produkter på klinikken.

Datatilsynet er myndigheden, der fører tilsyn med klinikkens overholdelse af GDPR.

Sikkerhedsstyrelsen kan komme på besøg for at vurdere de elektriske installationer og anlæg.

Complianter system på macbook

Hvordan foregår tilsyn

Et tilsyn kan foregå på mange forskellige måder, og omfanget kan også være forskelligt. Nogle tilsyn sker som såkaldte administrative tilsyn, hvor klinikken skal indsende dokumentation eller beskrivelser af, hvordan visse områder håndteres. Andre tilsyn sker med besøg på klinikken, hvor tilsynsførende fra relevante myndigheder inspicerer klinikken og via interview med klinikejeren og/eller klinikkens personale sikrer, at hverdagen på klinikken lever op til reglerne for et sundt og godt arbejdsmiljø.

Generelt må vi fra Complianter sige, at langt hovedparten af de tilsyn, vi har oplevet, har været positive. I langt de fleste tilfælde ser vi et godt samarbejde mellem de tilsynsførende og klinikkens personale. Det, vi mener er afgørende, er, at klinikken ser tilsynet som en god måde at få tjekket hverdagen. Hvis der så er områder, som skal forbedres, så var tilsynet jo en velkommen hånd til dette.

Generelt sker uanmeldte besøg fra Styrelsen fra Patientsikkerhed eller Sundhedsstyrelsen kun, hvis der er sket en anmeldelse om et kritisabelt forhold på klinikken. Det kan dog også ske, hvis styrelsen ønsker at danne sig et øjebliksbillede af situationen, eller hvis formålet med tilsynet kan forspildes, hvis klinikken varsles på forhånd.

Partnerskaber med Complianter

Vær klar til tilsyn med Complianter

Vi hjælper vores medlemmer igennem tilsyn, så de ikke står alene. Dette betyder, at vi står til rådighed for sparring før tilsyn, og også gerne er til til stede på klinikken under et tilsyn.

Complianter-systemet kan assistere, så de relevante processer er beskrevet. Vores kalendersystem sikrer også, at rette medarbejder informeres om, hvilke opgaver der bør udføres – og dermed er grundlaget for et godt og positivt besøg fra de forskellige myndigheder lagt.