Priser på Complianters system

Priser

Vi gør prissætningen så enkel som muligt.

Opstartsprisen

Det koster 30.000 kr. ekskl. moms at blive medlem af Complianter. 

For de penge modtager du:

Dermed sikrer vi, at du ikke selv skal bruge aftener og weekender på at tilpasse og implementere.

Månedsprisen

Den månedlige abonnementspris er 3.000 DKK ekskl. moms. 

For disse penge får du:

  • Al den support du måtte have brug for
  • Opdatering af systemet, når nye regler indføres
  • Opdatering af systemet, når erfaringer fra tilsyn eller afgørelser kommer frem
  • Vidensdeling til dig som klinikejer i forhold til driften af klinikken
  • Opbevaring af logbøger og andre dokumenter
  • VAT-kontroller månedligt

Prisen er den samme uanset klinikkens størrelse, men vi fastholder os ret til at sætte en lidt højere pris til særligt store eller komplekse klinikker.

Hvis du har flere klinikker, kan du opnå 15% rabat på månedsprisen på efterfølgende klinikker.