Priser på Complianters system

Priser

Vi gør prissætningen så enkel som muligt.

Alle medlemskaber indkluderer

 • Eget individuelt tilpassede Complianter site til klinikken
 • En velbeskrevet proces og klare arbejdsgange for alt det, der skal være på plads indenfor emner som: personalehåndbog, kemisk APV, VAT kontrolmiljø, røntgen kontrolmiljø, GDPR-gennemgang og meget meget mere. 
 • En fuld kalenderfunktion der giver overblik over alle opgaver og kontroller (årshjul)
 • Opbevaring af logbøger og andre dokumenter
 • VAT-kontroller månedligt, der understøtter efterlevelse af VAT-ansvaret
 • Onboarding på systemet med fysisk tilstedeværelse af en Complianter-konsulent
 • Vi tilretter med jer, underviser medarbejderne og understøtter i de nye vaner
 • Opdatering når nye regler indføres eller ved erfaringer fra tilsyn/afgørelser
 • Vidensdeling til dig som klinikejer i forhold til driften af klinikken
 • Sparring og støtte før, under og efter tilsynsbesøg
 • Adgang for alle på klinikken til support 
 • Backup via Complianter på dokumenter, logbøger, beskrivelser mm.

Medlemskaber – find din pris

Prisen er den samme uanset klinikkens størrelse, men vi fastholder os ret til at sætte en lidt højere pris til særligt store eller komplekse klinikker.

Hvis du ejer flere klinikker, kan du opnå 15% rabat på opstarts- og månedsprisen på efterfølgende klinikker.