Complianter system på macbook

Services

Vores ambition er at skabe en komplet løsning til at assistere med administrationen i klinikken

Din tandklinik i vores sikre system

Vores unikke system giver klinikken et system, som sikrer, at tandklinikken får beskrevet alt det, der skal være på plads inden for emner som: GDPR, arbejdsmiljø, APV/arbejdspladsvurdering, kemisk APV, NIR/hygiejneregler, IT-sikkerhed, håndtering af røntgen, uddelegering af ansvar samt beredskabsplaner ved brand, røveri og lignende.

APV

Det er lovpligtigt for alle virksomheder at have udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV)


Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø sikrer glade medarbejdere. Det skaber en god hverdag, hvor alle kender de rammer, der skal arbejdes indenfor.

Beredskabsplaner

Det er virksomhedens ansvar at have udformet beredskabsplaner der sikrer, at alle på klinikken agerer hurtigt og effektivt i en kritisk situation. Det kan eksempelvis være ved brand, røveri eller vold.

GDPR

Hvad er GDPR og hvad går det ud på? Få styr på GDPR på din tandklinik og lev op til reglerne.


Kemisk APV

Den kemiske arbejdsplads vurdering er indført på tværs af brancher for at sætte fokus på de mange tusinde arbejdsskader, der sker årligt ved håndtering af medicin og kemikalier.

Medicinhåndtering

Når medicin håndteres udenfor sygehusene, er der en række regler, som skal overholdes. Det kræver viden om og retningslinjer for, hvordan medicin håndteres, dispenseres og administreres i dagligdagen.

NIR

Reglerne for NIR for tandklinikker blev præciseret i 2019, og igennem Covid-19 pandemien har de fået et helt særligt fokus.


Offentliggørelse af priser

Såfremt tandklinikken har tiltrådt særloven (Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge), gælder der nogle specifikke krav for klinikken i forhold til offentliggørelse af priser på bl.a. sundhed.dk.

Personale-administration

Når vi taler med klinikejere, er de tit overrasket over, hvor meget tid der går med personaleadministration.Personalehåndbog

Der er mange forhold der er gode at få nedfældet i en personalehåndbog. En præcis håndbog sikrer, at alle parter kender spillereglerne for klinikken.


Røntgen

Det er ikke uden risiko, at der anvendes røntgenstråling og derfor har Institut for Røntgenstråling indført en række regler, der skal følges. Reglerne skal være med til at sikre, at mængden af stråling mindskes – til glæde for patienter og personale.

Tilsynsbesøg

Der er en række myndigheder og organisationer, der enten kan komme på besøg på klinikken eller anmode om at indsende dokumentation for, at klinikken lever op til de regler, der er gældende.

VAL & VAT

Det overordnede ansvar for den samlede sundhedsfaglige virksomhed på en række private sygehuse og klinikker skal ligge hos en bestemt person.