Personale-administration til tandlægebranchen

Når vi taler med klinikejere, er de tit overrasket over, hvor meget tid der går med personaleadministration.

Klinikejere, der har været i tandlægebranchen i mange år, kan nikke genkendende til, at det over de sidste år er blevet en markant større administrativ byrde at have medarbejdere.

Set fra vores perspektiv er det en kombination af flere faktorer, der gør, at der går flere timer med personaleadministration, end der gjorde tidligere. Der er flere punkter der skal dokumenteres, og der er flere regler, rammer, afgørelser og vejledninger fra forskellige myndigheder eller overenskomster, der skal overholdes.

Det er også vores oplevelse, at sager oftere end tidligere prøves af i det arbejdsretlige system, hvorfor der er behov for mere dokumentation end tidligere. Derfor kræver det faste processer og rammer at få styr på personaleadministrationen.

En god start til en mindre administrativ byrde i forhold til personaleadministration er at have fod på det skriftlige materiale omkring arbejdet i klinikken. Dette kan eksempelvis være at sikre, at ansættelseskontrakterne er opdaterede med relevante tillæg.

SE OGSÅ: Personalehåndbog

Nogle andre eksempler kan være:

  • Tillæg til ansættelseskontrakter i forhold til forpligtelser ved sygdom – eksempelvis tjek af e-Boks ved sygdom
  • GDPR-accept fra medarbejderne på brug af deres billeder og oplysninger på hjemmesider og til markedsføring
  • Krav om dokumentation af uddannelse
  • Feriegodkendelse indenfor deadline

Complianter kan i dag assistere klinikadministratoren eller klinikejeren med en nem personaleadministration med overblik over hovedparten af de opgaver, der skal være styr på. Vi kan assistere med vejledninger i forbindelse med nyansættelser så alt er i orden.

Skal vi lette jeres administrative byrde, så tag fat i os og hør, hvad vi kan gøre for jer.